Foto izveštaj juli 2015

Liga šampiona, 2. kolo kvalifikacija, prvi meč

Partizan – Dila Gori 1:0/ 14.7.2015. 20.45h

Foto galerija – Miroslav Todorović

tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21374
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21413
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21416
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21368
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21370
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21367
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21369
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21371
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21373
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21375
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21376
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21377
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21378
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21379
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21380
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21381
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21382
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_naslovna_21383
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21388
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21389
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21390
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21391
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21392
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21393
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21394
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21395
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21396
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21397
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21398
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21399
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21400
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21401
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21402
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21403
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21404
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21405
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21406
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21407
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21408
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21409
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21410
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21411
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21412
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21414
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21415
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21417
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21418
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21419
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21420
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21421
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21422
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21423
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21424
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21425
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21426
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21427
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21428
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21429
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21430
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21431
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21432
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21433
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21434
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21435
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21436
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21437
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21438
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21439
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21440
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21441
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21442
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21443
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21444
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21445
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21446
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21447
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21448
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21449
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21450
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21451
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21452
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21453
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21454
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21455
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21456
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21457
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21458
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21459
tmt_fkp-dgr_14.7.2015_01_21460

Superliga Srbije, 1. kolo
Partizan – Metalac 4:0/17.7.2015.
Foto galerija – Miroslav Todorović

tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21563
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21567
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21571
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21572
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21598
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21554
najava_metalac_naslovna
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21562
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21548
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21549
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21550
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21551
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21552
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21553
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21554
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21555
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21556
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21557
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21558
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21559
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21560
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21561
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21562
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21563
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21564
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21565
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21566
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21567
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21568
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21570
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21571
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21572
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21573
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21574
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21575
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21578
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21579
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21580
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21581
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21582
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21583
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21584
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21585
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21586
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21587
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21588
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21589
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21590
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21591
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21592
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21593
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21594
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21595
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21596
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21597
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21598
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21599
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21600
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21601
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21602
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21603
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21604
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21605
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21606
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21607
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21608
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21609
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21610
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21611
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21612
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21613
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21614
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21615
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21616
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21617
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21618
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21619
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21620
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21621
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21622
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21623
tmt_fkp-met_17.7.2015_01_21624
tmt_fkp-met_17.7.2015_NASLOVNA_21576
tmt_fkp-met_17.7.2015_NASLOVNA_21577

Liga šampiona, 2. kolo kvalifikacija, revanš meč

Dila Gori – Partizan 0:2/ 21.7.2015. 14.30CET
Foto galerija – Miroslav Todorović

fkp-dila0027
fkp-dila-naslovna
fkp-dila0009
fkp-dila0008
fkp-dila0007
fkp-dila0006
fkp-dila0005
DILA-FKP-01
DILA-FKP-02
fkp-dila0001
fkp-dila0002
fkp-dila0003
fkp-dila0004
fkp-dila0010
fkp-dila0011
fkp-dila0012
fkp-dila0013
fkp-dila0014
fkp-dila0015
fkp-dila0016
fkp-dila0017
fkp-dila0018
fkp-dila0019
fkp-dila0020
fkp-dila0021
fkp-dila0022
fkp-dila0023
fkp-dila0024
fkp-dila0025
fkp-dila0026
fkp-dila0028
fkp-dila0029
fkp-dila0030
fkp-dila-naslovna

Superliga Srbije, 2. kolo
Partizan – Jagodina 6:0/25.7.2015.
Foto galerija – Miroslav Todorović

tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21959
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21961
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21962
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21963
tmt_fkp-jag -25.7.2015_NASLOVNA_21970
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21958
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21951
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21952
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21954
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21955
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21956
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21957
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21958
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21959
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21960
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21961
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21962
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21963
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21964
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21965
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21973
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21974
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21975
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21976
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21977
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21978
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21979
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21993
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21994
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21995
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21996
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21997
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21998
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_21999
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22000
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22001
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22002
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22003
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22004
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22005
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22006
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22007
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22008
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22009
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22010
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22011
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22012
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22013
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22014
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22015
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22016
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22017
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22018
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22019
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22020
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22021
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22022
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22023
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22024
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22025
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22026
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22027
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22028
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22029
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22030
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22031
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22032
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22033
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22034
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22035
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22036
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22037
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22038
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22039
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22040
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22041
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22042
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22043
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22044
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22045
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22046
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22047
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22048
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22049
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22050
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22051
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22052
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22053
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22054
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22055
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22056
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22057
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22058
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22059
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22060
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22061
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22062
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22063
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22064
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22065
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22066
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22067
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22068
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22069
tmt_fkp-jag -25.7.2015_01_22070

Partizan.rs je vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod) i vlasnik prava na licencne sadržaje koje na portalu prenosi.Ukoliko posetilac neovlašćeno i u svrhe koje nisu lične, koristi i u drugim medijima prenosi bilo koji deo sadržaja sa portala bez pisane saglasnosti vlasnika, smatraće se da vrši povredu autorskih prava www.partizan.rs.U slučaju povrede autorskih prava, www.partizan.rs u skladu sa Zakonom, ima pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete.


Zvanični sajt Fudbalskog kluba Partizan