Foto izveštaj februar 2017

SLS, 22. kolo

Rad – Partizan 0:1/19.2.2017.

Foto galerija – Miroslav Todorović

tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48771
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48772
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48773
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48774
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48775
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48776
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48777
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48778
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48779
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48780
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48781
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48782
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48783
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48784
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48785
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48770
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48769
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48792
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48793
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48794
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48795
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48796
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48797
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48798
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48799
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48800
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48801
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48802
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48803
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48804
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48805
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48806
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48807
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48808
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48809
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48810
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48811
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48812
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48813
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48814
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48815
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48816
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48817
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48818
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48819
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48820
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48821
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48822
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48823
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48824
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48825
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48826
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48827
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48828
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48829
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48830
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48831
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48832
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48833
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48834
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48835
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48836
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48837
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48838
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48839
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48840
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48841
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48842
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48843
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48844
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48845
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48846
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48847
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48848
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48849
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48850
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48851
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48852
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48853
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48854
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48855
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48856
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48857
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48858
tmt_RAD-FKP_ 2-19-2017_01_48859
tmt_RAD-FKP_-2-19-2017_01_48816_naslovna

SLS, 23. kolo

Partizan – Borac 2:1 (2:0)/25.2.2017.

Foto galerija – Miroslav Todorović

tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149092
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149091
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149090
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149089
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149088
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149081
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149087
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149086
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149084
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149085
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149083
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149082
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149080
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149079
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149078
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149077
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149076
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149075
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149074
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149073
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149072
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149071
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149070
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149069
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149067
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149065
3
1
2
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149106
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149107
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149108
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149109
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149110
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149111
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149112
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149113
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149114
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149115
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149116
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149117
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149118
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149119
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149120
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149121
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149122
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149123
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149124
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149125
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149126
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149127
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149128
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149129
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149130
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149131
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149132
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149133
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149134
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_NASLOVNA49135
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149136
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149137
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149138
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149139
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149140
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149141
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149142
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149143
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149144
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149145
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149146
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149147
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149148
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149149
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149150
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149151
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149152
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149153
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149154
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149155
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149156
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149157
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149158
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149159
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149160
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149161
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149162
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149163
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149164
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149165
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149166
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149167
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149168
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149169
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149170
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149171
tmt_FKP BORAC CA_ 2-25-2017_0149172

Partizan.rs je vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod) i vlasnik prava na licencne sadržaje koje na portalu prenosi.Ukoliko posetilac neovlašćeno i u svrhe koje nisu lične, koristi i u drugim medijima prenosi bilo koji deo sadržaja sa portala bez pisane saglasnosti vlasnika, smatraće se da vrši povredu autorskih prava www.partizan.rs.U slučaju povrede autorskih prava, www.partizan.rs u skladu sa Zakonom, ima pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete.


Zvanični sajt Fudbalskog kluba Partizan