Foto izveštaj februar 2016

Super liga Srbije, 23. kolo

OFK Partizan – Partizan 2:1 (0:1)/21.2.2016.

Foto galerija – Miroslav Todorović

tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32404
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32405
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32406
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32407
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32408
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32409
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32410
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32411
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32412
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32413
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32414
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32415
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32416
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32417
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32418
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32419
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32420
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32421
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_NASLOVNA_32403
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32402
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32426
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32427
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32428
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32429
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32430
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32431
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32432
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32433
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32434
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32435
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32436
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32437
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32438
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32439
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32440
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32441
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32442
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32443
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32444
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32445
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32446
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32447
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32448
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32449
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32450
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32451
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32452
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32453
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32454
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32455
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32456
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32457
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32458
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32459
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32460
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32461
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32462
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32463
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32464
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32465
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32466
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32467
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32468
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32469
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32470
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32471
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32472
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32473
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32474
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32475
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32476
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32477
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32478
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32479
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32480
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32481
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32482
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32483
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32484
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32485
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32486
tmt_OFK-FKP_2-21-2016_01_32487

Super liga Srbije – 24. kolo

Partizan – C.zvezda 1:2 (1:2)/27.2.2016.

Foto galerija – Miroslav Todorović

tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32728
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32729
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32730
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32731
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32732
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32733
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32734
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32735
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32736
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32737
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32738
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32739
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32740
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32741
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32742
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32743
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32744
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32745
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32746
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32747
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32748
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32720
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32721
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32722
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32723
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32724
tmt_150_DERBI_2-27-2016_NASLOVNA_32726
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32757
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32758
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32759
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32760
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32761
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32762
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32763
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32764
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32765
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32766
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32767
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32768
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32769
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32770
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32771
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32772
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32773
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32774
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32775
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32776
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32777
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32778
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32779
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32780
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32781
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32782
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32783
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32784
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32785
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32786
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32787
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32788
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32789
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32790
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32791
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32792
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32793
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32794
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32795
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32796
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32797
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32798
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32799
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32800
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32801
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32802
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32803
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32804
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32805
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32806
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32807
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32808
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32809
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32810
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32811
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32812
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32813
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32814
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32815
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32816
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32817
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32818
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32819
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32820
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32821
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32822
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32823
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32824
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32825
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32826
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32827
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32828
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32829
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32830
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32831
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32832
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32833
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32834
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32835
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32836
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32837
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32838
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32839
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32840
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32841
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32842
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32843
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32844
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32845
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32846
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32847
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32848
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32849
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32850
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32851
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32852
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32853
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32854
tmt_150_DERBI_2-27-2016_01_32855

Partizan.rs je vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod) i vlasnik prava na licencne sadržaje koje na portalu prenosi.Ukoliko posetilac neovlašćeno i u svrhe koje nisu lične, koristi i u drugim medijima prenosi bilo koji deo sadržaja sa portala bez pisane saglasnosti vlasnika, smatraće se da vrši povredu autorskih prava www.partizan.rs.U slučaju povrede autorskih prava, www.partizan.rs u skladu sa Zakonom, ima pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete.


Zvanični sajt Fudbalskog kluba Partizan