Foto izveštaj decembar 2016.

Super liga Srbije, 19. kolo

Partizan – Javor Matis 2:0/4.12.2016.

Foto galerija – Miroslav Todorović

tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145050
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145049
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145048
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145047
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145046
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145045
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145044
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145043
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145042
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145041
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145040
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145039
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145038
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145037
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145036
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145035
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145034
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145033
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145032
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145031
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145030
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145029
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145028
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145027
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145026
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145025
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145024
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145023
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145021
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145022
11
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145056
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145057
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145058
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145059
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145060
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145061
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145062
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145063
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145064
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145065
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145066
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145067
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145068
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145069
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145070
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145071
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145072
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145073
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145074
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145075
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145076
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145077
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145078
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145079
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145080
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145081
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145082
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145083
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145084
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145085
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145086
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145087
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145088
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145089
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145090
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145091
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145092
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145093
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145094
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145095
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145096
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145097
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145098
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145099
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145100
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145101
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145102
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145103
tmt_fkp-jav_12-4-2016_0145104
tmt_fkp-jav_12-4-2016_NASLOVNA45105

Super liga Srbije, 20. kolo

Čukarički – Partizan 1:3/11.12.2016.

Foto galerija – Miroslav Todorović

tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145253
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145252
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145251
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145250
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145249
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145248
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145247
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145246
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145245
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145244
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145243
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145242
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145241
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145240
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145239
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145238
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145237
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145236
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145235
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145234
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145233
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145232
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145231
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145230
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145229
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145228
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145227
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145226
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145225
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_NASLOVNA45223
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145224
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145222
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145254
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145266
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145267
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145268
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145269
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145270
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145271
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145272
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145273
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145274
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145275
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145276
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145277
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145278
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145279
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145280
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145281
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145282
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145283
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145284
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145285
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145286
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145287
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145288
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145289
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145290
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145291
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145292
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145293
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145294
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145295
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145296
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145297
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145298
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145299
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145300
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145301
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145302
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145303
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145304
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145305
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145306
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145307
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145308
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145309
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145310
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145311
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145312
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145313
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145314
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145315
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145316
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145317
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145318
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145319
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145320
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145321
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145322
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145323
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145324
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145325
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145326
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145327
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_0145328
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_NASLOVNA145329
tmt_CUK-FKP_12-11-2016_NASLOVNA245330

Super liga Srbije, 21. kolo

PArtizan – Spartak 2:0/15.12.2016.

Foto galerija – Miroslav Todorović

tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145553
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145552
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145551
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145550
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145549
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145548
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145547
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145546
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145545
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145544
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145543
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145542
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145541
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145540
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145539
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145538
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145537
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145536
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145535
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145534
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_NASLOVNA45554
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145561
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145562
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145563
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145564
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145565
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145566
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145567
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145568
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145569
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145570
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145571
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145572
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145573
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145574
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145575
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145576
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145577
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145578
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145579
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145580
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145581
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145582
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145583
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145584
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145585
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145586
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145587
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145588
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145589
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145590
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145591
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145592
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145593
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145594
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145595
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145596
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145597
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145598
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145599
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145600
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145601
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145602
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145603
tmt_FKP-SPA _12-15-2016_0145604

Partizan.rs je vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod) i vlasnik prava na licencne sadržaje koje na portalu prenosi.Ukoliko posetilac neovlašćeno i u svrhe koje nisu lične, koristi i u drugim medijima prenosi bilo koji deo sadržaja sa portala bez pisane saglasnosti vlasnika, smatraće se da vrši povredu autorskih prava www.partizan.rs.U slučaju povrede autorskih prava, www.partizan.rs u skladu sa Zakonom, ima pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete.


Zvanični sajt Fudbalskog kluba Partizan