Kandidacioni proces za sprovođenje vanrednih izbora u FK Partizan

tmt_skupstinafkp_10-24-2016_0143601

Upravni odbor FK Partizan je, na svojoj sednici, održanoj 31. maja 2017. godina, na osnovu člana 93. Statuta FK Partizan, jednoglasno doneo odluku o održavanju vanrednih izbora za sve organe u FK Partizan u narednom petogodišnjem mandatu.

U skladu sa članom 30. Statuta FK Partizan, izabrani su, pored delegiranog i člana po položaju, izborni članovi Klupske izborne komisije, na plenarnim sednicama Veća zaposlenih i Veća redovnih članova FK Partizan, održanim 2. i 5. juna 2017. godine.

Klupskoj izbornoj komisiji su pristigli predlozi delegiranih predstavnika u Skupštini FK Partizan od strane Počasnog predsednika FK Partizan i Upravnog odbora Jugoslovenskog sportskog društva Partizan.

Predsednik FK Partizan ima čast i zadovoljstvo da, u skladu sa članovima 18, 30, 35, 37. i 38. Statuta FK Partizan, raspiše poziv svim zaposlenima u Klubu i svim redovnim članovima FK Partizan sa uredno plaćenom članarinom za 2017. godinu za dostavljanje kandidatura za izbor u Skupštinu FK Partizan.

Zaposleni i redovni članovi FK Partizan sa uredno plaćenom članarinom za 2017. godinu podnose pisane kandidature Klupskoj izbornoj komisiji.

Kandidatura, na osnovu Pravilnika o izborima FK Partizan, obavezno sadrži:

1) ime i prezime kandidata

2) kategoriju kandidature (zaposleni ili redovni član),

3) mesto prebivališta i jedinstveni matični broj građana,

4) izjavu o kandidaturi,

5) kratku biografiju i motivaciono obrazloženje kandidature.

Rok za podnošenje kandidature je 15. jun 2017. godine.

Nakon isteka roka, Klupska izborna komisija, od pristiglih kandidatura, na svojoj plenarnoj sednici, na osnovu člana 93. Statuta FK Partizan i Pravilnika o izborima FK Partizan, utvrđuje listu od 7 kandidata iz reda zaposlenih i 22 kandidata iz reda redovnih članova FK Partizan i obaveštava izabrane kandidate o mestu, vremenu i dnevnom redu održavanja Konstitutivne i Izborne skupštine FK Partizan, zakazane za 23. jun 2017. godine.

Other:

Partizan.rs je vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod) i vlasnik prava na licencne sadržaje koje na portalu prenosi.Ukoliko posetilac neovlašćeno i u svrhe koje nisu lične, koristi i u drugim medijima prenosi bilo koji deo sadržaja sa portala bez pisane saglasnosti vlasnika, smatraće se da vrši povredu autorskih prava www.partizan.rs.U slučaju povrede autorskih prava, www.partizan.rs u skladu sa Zakonom, ima pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete.


Zvanični sajt Fudbalskog kluba Partizan